OBRAĆANJE GENERALNOG DIREKTORA/PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ALKALOIDA AD SKOPLJE

Na globalnom nivou, 2017. su obeležile različite tenzije koje će predstavljati novi izazov i u geopolitičkim tokovima, koji bi se mogli odraziti na svetsku ekonomiju. Naša zemlja, posle dve godine političke krize i stagnacije, dobila je novu vladu, koja je stvorila nove potencijale i pozitivne impulse za ekonomiju, koji će se, nadamo se, u periodu koji nam dolazi, preslikati i u grafikone poslovnih subjekata.

Mnogo me veseli ohrabrujući fakt da u regionu Zapadnog Balkana, tržištu od 24 miliona stanovnika (uključujući i Makedoniju), postoji veliki broj inicijativa za regionalni razvoj, preko investicija u infrastrukturi, transportu, energetici, digitalizaciji, u brendiranju, unapređenju mobilnosti produkata, usluga i radne snage, kao i u obrazovanju, u skladu sa potrebama tržišta rada, i sl. Zbog toga, Alkaloid će i nadalje učestvovati u raznim inicijativama, kao što su: Investicioni forum šest komora Zapadnog Balkana, Samit 100 biznis lidera i u sličnim međukomorskim saradnjama, sve s ciljem obezbeđivanja efikasnijih plasmana Alkaloidovih proizvoda i olakšanja protoka naših proizvoda i usluga na stranim tržištima.

REZULTATI

I pored svih objektivnih i subjektivnih izazova, Kompanija je uspela da generiše pozitivne finansiјske rezultate u svom radu, ulažući izvanredne napore i mere opreza u svakodnevnim aktivnostima.

Postigli smo ukupnu konsolidarnu prodaju od 9.094.716 MKD, što predstavlja rast od 10%. Naša konsolidarna neto dobit iznosila je 809.277.171 MKD i beležili smo rast od 11% u odnosu na 2016. godinu.

85% ukupne (konsolidarne) prodaje odnosi se na segment farmacije, 9% na kozmetiku, 3% na bilje i 3% na hemiju.

Od ukupne konsolidarne prodaje, 38% je realizovano na domaćem tržištu, a 62% predstavlja plasman na stranim tržištima. Od njih, 33% je realizovano na tržištima u jugoistočnoj Evropi, 20% u zapadnoj Evropi, 7% u Rusiji i u ZND-u i 2% na ostalim tržištima. U 2017. godini, od izvoza smo postigli rast od 13% u prodaji.

Tokom 2017. godine imali smo nova zapošljavanja u Kompaniji, pa tako 31. decembra 2017. godine, Alkaloid AD je imao tačno 1 856 zaposlenih.

BERZANSKI RAD

Prema podacima Makedonske berze, akcije Alkaloida tokom 2017. godine bile su najtrgovanije i najlikvidnije akcije.

Alkaloid AD Skoplje, kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj berzi, u stalnom berzanskom poslovanju učestvovala je s trgovanim 376.193.552 MKD, što predstavlja 14% ukupnog prometa registrovanog na prvom zvaničnom tržištu berze u 2017. godini.

Cena akcija u Alkaloidu AD Skoplje kretala se od 5.351 MKD do 7.615 MKD, s prosekom od 6.340 MKD, što predstavlja rast od 20,51% prosečne cene akcija u odnosu na 2016. godinu.

Prihod dividende akcija u Alkaloidu AD iznosi 3,34%, što je izuzetno bolja investicija nego bankarska ušteda.

NOVI PODUHVATI

2017. godina je bila obeležena i trendom proširenja odobrenja za stavljanje u promet lekova i za početak novih projekata. Realizovali smo oko 50 projekata za spoljašno licenciranje, sa gotovo 40 partnera u svetu. Dobili smo 132 odobrenja za stavljanje u promet preko 200 farmaceutskih proizvoda i medicinskih sredstava.

Preko naše Službe za poslovni farmaceutski razvoj, ostvarili smo 650.000 evra preko prodaje licenci za naše proizvode renomiranim kompanijama i zaključili smo prve ugovore za tri nova tržišta: za Kanadu, Mongoliju i Švajcarsku.

INVESTICIJE

U 2017. godini ukupne investicije Kompanije iznosile su 861.420.437 MKD. Tekuće investicijske aktivnosti, u skladu s planom za kapitalne investicije, uključuju nabavku: dve nove mašine za blister-pakovanje; nove mašine za proizvodnju čvrstih želatinskih kapsula; novu opremu za sušenje vlažnih granula u Sektoru za proizvodnju antobiotika pri PC-u Farmacija i novog homogenizatora u segmentu kozmetike.

Novi proizvodni kapaciteti, koji su započeli s radom i koji se protežu na površini od 1000 m², predstavljaju investiciju u vrednosti od preko 2,5 miliona evra. To su tri investicijska projekta: Kapacitet za proizvodnju polučvrstih farmaceutskih formi; Centralna soba za merenje 2 i Sektor za pakovanje čvrstih farmaceutskih formi – realizovani su u skladu sa standardima dobre proizvođačke prakse.

U 2017. smo intenzivno radili na nekoliko projekata informatičke tehnologije, među kojima su:

  • Projekat Alka T&T za serijalizaciju, sa ciljem plasiranja naših proizvoda na tržištima u EU;
  • Projekat Alka CDC (integrisano rešenje za laboratorijske instrumente);
  • Projekat Alka City za zamenu i za nadogradnju kompanijske IT-strukture;
  • Projekat Alka MOS za servisiranje i za održavanje
  • i na drugim projektima.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Aktivnosti za društvenu odgovornost, kao jednu od glavnih karakteristika Kompanije i kao glavni prioritet u operativnoj agendi, nastavljene su snažnim intenzitetom i tokom 2017. godine.

Po sedmi put, zaposleni Kompanije, pod pokroviteljstvom Fondacije „Trajče Mukaetov“, udružili su se na još jednom humanitarnom događaju, kako bi skupili više od milion MKD, koje su bile donirane za opremanje dva sektora Dečje klinike pri Kliničkom centru „Majka Tereza“ u Skoplju.

Deveta godina zaredom, Fondacija „Trajče Mukaetov“ dodeljuje stipendije talentovanim studentima medicine i farmacije na Državnom univerzitetu „Sv. Ćirila i Metodija“. Od 418 primaoca stipendije (212 studenata farmacije i 206 studenata medicine), 177 su aktivni primaoci stipendije, a 61 ovih diplomiranih studenata već je započelo svoju karijeru u Alkaloidu.

PERSPEKTIVE

Pre dve godine, šahovski klub „Alkaloid“ je postao evropski prvak. U 2017. klub je osvojio titulu evropskog viceprvaka. Sport kao institucija i kao univerzalni fenomen, prisutan je u svakom savremenom društvu, a mi kao društveno odgovorna kompanija, uložićemo sve moguće napore kako bismo podržali sistem pozitivnih vrednosti.

U sportu, uspeh se uobičajeno pripisuje izuzetnom talentu, disciplini, umešnom menadžiranju, izuzetnim naporima i posvećenom radu. Sve se to odnosi i na biznis. U sportu, kao i u biznisu, ima pobeda, a i poraza. Metod učenja preko stvaranja grešaka i preko novog pokušaja je dobar, zato što istrajnost gradi naš put do uspeha.

Uspeli smo da zadržimo rastući trend Kompanije zadnjih jedanaest godina. Iskreno se nadam i želim da se ovaj trend nastavi i u budućnosti. Moramo se suočiti sa svim izazovima, ojačani svojim vođenjem, svojim znanjem, posvećenošću inovacijama, iskustvom, profesionalnim integritetom i kredibilitetom, jer putem posvećenosti i napornog timskog rada postižemo rezultate kojima ćemo se ponositi. U duhu slogana kompanije „Zdravlje pre svega“, moramo da potvrdimo percepciju za Alkaloid kao za kompaniju koja stoji čvrsto, uspravno i spremno da odgovori svim novim izazovima.

Živko Mukaetov
Predsednik Upravnog odbora i generalni direktor