Nadzorni odbor

Miodrag MicajkovProf. dr Miodrag Micajkov

Predsednik Nadzornog Odbora, doktor pravnih nauka. Rođen 27.08.1944.g. u Kavadarcima, Republika Makedonija. Profesor i bivši dekan Pravnog fakulteta „Justinian I“ pri Univezitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Predsednik Odbora od 1998.g.

 

Ilija DzonovProf. dr Ilija Džonov

Član Nadzornog Odbora, doktor medicine, Dr. Sci. med. Rođen 24.11.1943.g. u Štipu, Republika Makedonija. Profesor i bivši dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju. Član Odbora od 1998.g.

 

Bojan KralevskiBojančo Kralevski

Član Nadzornog Odbora, diplomirani inženjer hemije. Rođen je 08.03.1951.g. u Skoplju, Republika Makedonija. Zaposlen u Alkaloid AD Skopje. Član Odbora od 1998.g.

Obаveze i dužnosti

U sklаdu sа vаžećim zаkonimа Republike Mаkedonije i Stаtutа društvа, Nаdzorni odbor vrši nаdzor poslovаnjа ALKALOID AD Skoplje, od 1998 godine, kаdа je isti i uspostаvljen.

Člаnovi Nаdzornog odborа redovno se sаstаju nа godišnjem nivou, rаdi rаzmаtrаnjа predlogа odlukа, pripremljenih od strаne Uprаvnog odborа u pogledu poslovаnjа Društvа zа tekuću godinа i dа se izjаsne dаli isti trebаju biti usvojeni ili odbijeni od strаne Skupštine Akcionerа ALKALOID AD Skoplje.