ALBANIJA

Predstavništvo Alkaloida AD Skopje u Albaniji, odgovorno za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 355 42 42 29 55

ADRESA

Alkaloid sh.p.k
Rr. A.Z.Cajupi, Pallati Teknoproket, Hyrja 1
1001 Tirana, Albania